xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้นคลังต่อโบนัสขายทรัพย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรมบังคับคดีลุ้นกระทรวงการคลังต่อเงินรางวัลให้เจ้าพนักงาน 15% ของค่าธรรมเนียมเรียกเก็บลูกหนี้-ถอนการฟ้องบังคับฯ ระบุเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ขายเร็วคล่องขึ้น

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าเร็วๆนี้กระทรวงฯ จะทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาการให้เสนอรางวัลจูงใจให้กับเจ้าพนักกงานของกรมบังคับคดี ที่เกี่ยวกับการเร่งการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ค้างอยู่จำนวนมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2546 และ 2547 ทางกรมฯได้รับการเงินรางวัลจากกระทรวงการคลังไปแล้วเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท และภายในสิ้นเดือนกันยายนี้การให้เงินรางวัลจะสิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างกรมฯกับกระทรวงการคลัง ที่ให้ระยะเวลา 2 ปีหากสามารถจำหน่ายสินทรัพย์ออกได้เกิน 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้เงื่อนไขการรับรางวัล ทางกรมบังคับคดีจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา 15% ของรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ในการขายทอดตลอดที่คิดอยู่ที่ 5% หรือการถอนการฟ้องบังคับคดีอีก 3.5%

" เรื่องการให้เงินรางวัลจะทำให้คนขยันมากขึ้น เพราะตรงนี้คือแรงจูงใจ ขณะเดียวกันการทางกรมฯจะมีต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ แต่ช่วงที่ผ่านมาทางกรมฯสามารถขายสินทรัพย์ทอดตลาดได้มาก ขณะที่บุคลากรเท่าเดิม ทั้งนี้ทางกรมได้จัดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่ 10 ล้านบาท มาร่วมประมูลทรัพย์ในแต่ละครั้ง และมีบางกลุ่มต้องการประมูลทรัพย์ราคาสูง " นายงพงศ์เทพกล่าว

สำหรับแผนการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ หรือทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการขยายทอด?ตลาดของกรมบังคับคดี ในปีงบประมาณ 2547 ( ตุลาคม 46- กันยายน 47 ) มี?ประมาณ 3 แสนล้านบาทช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.2546-มี.ค.2547) สามารถระบายทรัพย์ได้แล้ว 1 แสนล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีงบประมาณฯ 1.5 แสนล้านบาท โดยกลยุทธ์ที่ใช้ คือการนำทรัพย์รายการเด่นที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปออกมา ประมูลขายทอดตลาดรวม 200 รายการมูลค่า 7,000 ล้านบาท แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ครั้งๆละ 100 รายการ ซึ่งจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 20 มิ.ย. 2547 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มิ.ย. 2547 ทั้งนี้ตามเป้าหมายของกรมนั้นจะนำทรัพย์ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไปออกจำหน่ายให้ได้อย่างน้อย 50,000 ล้านบาท ซึ่งการขายจะเริ่มทยอยการขายภายใต้งานมหกรรมทรัพย์เด่น

นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี ?กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ทำข้อตกลงให้ค่าตอบแทนเป็นรางวัลจูงใจให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีใน?ปีงบประมาณ 2546 และปี 2547 โดยตั้งเป้าขายสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งรูปแบบการ?ให้ผลตอบแทนคล้ายกับการจัดสรรรางวัลให้กับกรมศุลกากรในการจับกุมของเถื่อน การให้รางวัล?กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ?( ปปส. )

" รูปแบบการจัดสรรเงินรางวัล จะได้รับรูปแบบมาจากการแก้ปัญหาทุจริตของกรมศุลกากรเป็นโมเดล ที่ใช้แบ่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลากรในแต่ระดับ ซึ่งจะพบว่าอธิบดีจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 15% รองอธิบดี 13% ?ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ใน?ภูมิภาคซึ่งแบ่งเป็น 9 ภาค จะได้ในสัดส่วน 10% ?จากนั้นก็แบ่งตามความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน?ในแต่ละระดับ ตามขอบข่ายความรับผิดชอบ " นายไกรสรอธิบาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...