xs
sm
md
lg

คุณ..จะเป็นคนไทยแบบไหน? (ตอนหนึ่ง)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“สอดแนมการเมือง”
โดย “ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”

ใช่เลย..เราเกิดในชาติไทย..ที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมากมาย..

เชื่อได้ว่า.. ชาติไทย มีคนดีเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีคนชั่วเป็นส่วนใหญ่ ชาติไทยคงวินาศสันตะโรไปนานแล้ว! ชาติไทย-มีสิ่งดีงามที่ต้องปกปักษ์รักษาด้วยชีวิต คือ ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์-ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า ฯลฯ

ชาติไทย..มีประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ควรค่าต่อการศึกษา-สืบทอด-ภาคภูมิใจ ฯลฯ

แต่ชาติไทยแห่งเดียวกันนี้แหละ ก็เต็มไปด้วยความเลวร้ายมากมาย โดยเฉพาะช่วงหลังจากชาติไทย ใช้ระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งเลียนแบบชาติตะวันตก ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อมในหลายหลากมิติ จึงทำให้ “นักการเมืองทุนสามานย์” ทั้งหลาย ฉวยโอกาสใช้เงินซื้อเสียงและโกงเลือกตั้ง เข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง

นั่นถือเป็น ต้นเหตุปัญหาอันชั่วร้าย ทางการเมือง ยังผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำอันอยุติธรรมตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ

ที่สำคัญยิ่ง..คือ..รัฐบาลทุนนิยมสามานย์ทุกรูปแบบ ได้สร้างค่านิยมอันตรายในการยึดถือ “เงิน-เป็น-พระเจ้า” เข้าครอบงำผู้คนในสังคมไทย ทำให้ความรักชาติ-คุณธรรม-จริยธรรม-ศีลธรรมอันดีงาม แทบสูญสลายไปสิ้น

ณ วันนี้ สังคมไทย ได้กลายเป็นสังคมทุนนิยมสามานย์ เป็นสังคม “ปลาใหญ่สวาปามปลาเล็ก” หรือสังคม “คนกินคน” ที่เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง ไร้ความเอื้ออาทร โดยเฉพาะรัฐบาลโกงเลือกตั้งและโกงชาติ บริหารเศรษฐกิจในการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยที่ร่ำรวย แต่ ไม่ดูแลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ และไม่ได้ควบคุมราคาสินค้า ที่จำเป็นต่อการยังชีพของคนส่วนใหญ่เท่าที่ควร

เมื่อชาติไทยมีรัฐบาลโกงเลือกตั้งและโกงชาติ จึงก่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ที่เรียกกันว่า “วงจรอุบาทว์” ตามมา นั่นคือ

หนึ่ง - รัฐบาลทุนสามานย์โกงเลือกตั้งต้องถอนทุนบวกกำไร โดยใช้อำนาจรัฐอย่างอธรรมโกงชาติ!
สอง - จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน จนต้องชุมนุมขับไล่รัฐบาลทุนสามานย์อย่างต่อเนื่อง!
สาม - ทำให้ทหารจำเป็นต้องออกมาทำรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาลโกงเลือกตั้งและโกงชาติลง!
สี่ - วงจรอุบาทว์เริ่มต้นนับหนึ่ง เมื่อมีการเลือกตั้งสกปรกครั้งใหม่!

นั่นทำให้การเมืองไทยจมปลักอยู่ใน “วงจรอุบาทว์” เดี๋ยวมีรัฐบาลโกงชาติที่มาจากการเลือกตั้งสกปรก เดี๋ยวมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไม่ปฏิรูปชาติ สลับกันไปสลับกันมานานกว่า 80 ปี

แน่นอน..คนไทยส่วนใหญ่มิได้ติดยึดว่า รัฐบาลมาจากรูปแบบเลือกตั้ง ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร เพราะประชาชนจะยึดถือผลงานว่า รัฐบาลใดทำดีเพื่อชาติและประชาชนเป็นหลักเท่านั้น

ถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งสกปรก เข้ายึดอำนาจรัฐได้ด้วยเงิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในเบื้องแรก แต่กลับเนื้อกลับตัวด้วยการไม่โกงชาติ และทำดีเพื่อชาติและประชาชนเป็นหลัก มีหรือประชาชนจะไม่ยอมรับรัฐบาลเช่นนี้..?

แต่นั่นเป็นเรื่องมองโลกสวยเกินจริง เพราะกลุ่มทุนสามานย์ที่ลงทุนในธุรกิจการเมือง ทุ่มเงินมหาศาลนับหมื่นๆ ล้านเข้ายึดอำนาจรัฐ มีหรือจะไม่ถอนทุนบวกกำไรจากการคอร์รัปชั่นโกงชาติ?

ถ้ารัฐบาลมาจากการยึดอำนาจรัฐด้วยปืน ทำรัฐประหารโค่นรัฐบาลโกงเลือกตั้งและโกงชาติลง เพื่อตัดตอนอำนาจรัฐอธรรมลงเป็นการชั่วคราว อันถือเป็นความดีในเบื้องต้นแล้ว หากรัฐบาลเผด็จการทหารทำผลงานดีเพื่อชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในชาติไทยให้เกิดความ เป็น ธรรมในมิติสำคัญๆ ฯลฯ

โดยเฉพาะ..หากรัฐบาลเผด็จการทหาร ลงมือทำการปฏิรูปชาติทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพื่อมิให้กลุ่มคนชั่วหวนกลับมาปกครองชาติ และทำให้คนดีได้ขึ้นบริหารชาติได้อีกด้วย

รัฐบาลเผด็จการทหารที่ทำดีเพื่อชาติและคนไทยเช่นนี้ ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีหรือจะไม่ยอมรับ? อีกทั้งมีหรือจะไม่ยกย่องสรรเสริญ ในคุณงามความดีที่มีต่อชาติและประชาชนคนไทย?

แต่เหลือเชื่อ! รัฐบาลที่ผ่านมาทั้งสองรูปแบบโดยส่วนใหญ่ มิได้รักชาติรักประชาชนด้วยใจจริง จึงมิได้แก้ปัญหาให้ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มิได้ปฏิรูปชาติในแทบทุกมิติอย่างจริงจัง แถมผู้นำและรัฐบาลในบางคณะ ยังกลับกลายเป็นตัวการโกงชาติเสียเอง เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง สร้างวิกฤติอันชั่วร้ายให้กับชาติมาจนทุกวันนี้อีกด้วย

พูดตรงๆ ก็คือ.. ผู้นำและรัฐบาลเหล่านั้น บริหารชาติอย่างสามานย์ นอกจากจะมิได้สร้างรากฐานที่ดีมีคุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ชาติแล้ว ยังกลับเป็นผู้สร้างความเหลื่อมล้ำในชาติแทบทุกมิติ โดยเฉพาะได้ขยายช่องว่างระหว่างคนรวยที่เป็นคนส่วนน้อย กับคนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่ ให้ถ่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ว่าชาติและประชาชนอาจเผชิญกับเสียหายอย่างร้ายแรง..จริงไหม?

ดังนั้น ทั้งรัฐบาลมาจากการใช้เงินยึดอำนาจรัฐ-ผ่านการเลือกตั้งสกปรก และรัฐบาลมาจากการใช้ปืนยึดอำนาจรัฐ นับแต่อดีตตราบปัจจุบัน ล้วนมีส่วนก่อเกิดวิกฤติชั่วร้ายขึ้นในชาติไทยทั้งสิ้น

เพราะมีส่วนทั้งมากทั้งน้อย ในการทำให้สังคมไทยมีรัฐบาลชั่วคอร์รัปชั่นโกงชาติอย่างต่อเนื่อง..!

เพราะมีส่วนเปิดโอกาสให้ผู้นำและรัฐบาลโกงเลือกตั้งบางคณะ บังอาจเหิมเกริมถึงขั้นให้ร้ายป้ายสี และทำการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขแบบชาติตะวันตก!

การที่รัฐบาลทุกรูปแบบที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนคนไทยด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ! ทำให้ประชาชนคนไทยต้องด้อยการศึกษา! ทำให้กระบวนการยุติธรรมไร้ความยุติธรรมเท่าที่ควร แถมผู้นำบางรัฐบาลยังตั้ง “รัฐตำรวจ” รังแกกลั่นแกล้งยัดข้อหาเกินจริง ให้ผู้คนที่ต่อต้านรัฐบาลชั่วของตนอีกด้วย! ทำให้สังคมไทยอยู่ในสภาพไม่สมประกอบ นั่นคือ “รวยกระจุก จนกระจาย” ดังในขณะนี้ ฯลฯ

รัฐบาลทั้งสองรูปแบบ ได้สร้างสภาพอันเลวร้ายดังกล่าวขึ้น ก็เพื่อง่ายต่อการซื้อเสียงและโกงการเลือกตั้ง ง่ายต่อการที่รัฐบาลอันชั่วร้ายจะคอร์รัปชั่นโกงชาตินั่นเอง

รัฐบาลทุนสามานย์โกงเลือกตั้ง และรัฐบาลเผด็จการทหาร ทำให้ประชาชนคนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะเป็นคนจนที่กระจายอยู่ตามชนบท ก็เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ายึดและสืบทอดอำนาจรัฐ เพราะง่ายต่อการใช้เงินซื้อเสียง ใช้นโยบายโกหกหลอกลวง ใช้การโกงทุกรูปแบบ หาเสียงและโกยคะแนนเสียงนั่นเอง..!

นั่นทำให้คนไทยส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา ไม่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงของข่าวสาร ตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องจมปลักอยู่กับการดิ้นรนทำมาหากินเอาตัวรอดไปวันๆ จึงไม่มีเวลาสนใจเหตุการณ์ทางการเมือง ไม่เข้าใจสภาพสังคม “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” อันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่นับวันจะยิ่งโหดร้ายมากขึ้น
ที่สำคัญ..ประชาชนคนส่วนใหญ่ ยังไม่รู้ทันเล่ห์ร้ายทุกรูปแบบ ของนักการเมืองทุนสามานย์อย่างถ่องแท้ ทำให้ภาคประชาชนไม่อาจผนึกพลังอันมหาศาล เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชาติไทย ไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น..จริงไหม?

เมื่อชาติไทยมี “คน” หลากหลายประเภท มีทั้งกลุ่มคนไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ ที่จำต้องก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเอาตัวรอดไปวันๆ จนไม่มีเวลาสนใจทั้งเรื่องดีและร้ายของชาติ ฯ มีกลุ่มคนไทยชั่วช้าสามานย์ ทั้งชั่วน้อย-ชั่วมาก-ชั่วบริสุทธิ์ ฯ มีกลุ่มคนไทยดีๆ ทั้งดีน้อย-ดีมาก-ดีบริสุทธิ์ เช่นนี้

อืม.. แล้ว“ฉัน-เธอ-เรา”จะเลือกเป็นคนไทยแบบไหนดีหว่า..?
(อ่านต่อสุดสัปดาห์หน้า)


กำลังโหลดความคิดเห็น...