xs
sm
md
lg

"ประเสริฐ" นั่งอธิการฯ มทร.ธัญบุรีสมัย 2 เตรียมลุยหลักสูตรอาชีพรองรับ "เมกะโปรเจกต์" รัฐ

เผยแพร่:


"ประเสริฐ" นั่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีสมัย 2 เผยเตรียมลุยหลักสูตรด้านอาชีพ รองรับเมกะโปรเจกต์รัฐบาล ทั้งด้านรถไฟ โลจิสติกส์ พร้อมยกระดับงานวิจัยตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี อีกหนึ่งวาระ ว่า หลังจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะมุ่งพัฒนาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต และนโยบายเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล เช่น รถไฟ โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการภาคพื้นดินอากาศยาน นอกจากนี้ จะเน้นการพัฒนาโดยให้ทุกคณะใช้ ศูนย์ Center of Excellence (COE) ในการฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า นอกจากนี้จะเร่งยกระดับงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม 5 คลัสเตอร์ของรัฐบาล คือ กลุ่มไบโอเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม กลุ่มอากาศยาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีโคโนมี โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการสิ่งเหล่านี้ไปบ้างแล้ว แต่ต่อจากนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่เดิมดำเนินการในกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ต่อไปจะเน้นการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมของคนไทยที่ไปขยายงานในอุตสาหกรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...