xs
sm
md
lg

สคบ.เร่งตรวจสินค้าฝืนกฎครม.ใช้แร่ใยหิน

เผยแพร่:

สคบ.เร่งตรวจสินค้าฝืนกฎ ครม.ยังใช้แร่ใยหิน หลังกลุ่มสมัชชาสุขภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐบาลเร่งให้ความสำคัญ 


นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมแร่ใยหิน หลังมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 12 เม.ย.กรณีที่เห็นชอบห้ามนำเข้าแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ที่ใช้วัตถุดิบอื่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ ว่า หลังมติครม.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว


นางชื่นสุข กล่าวต่อว่า  ทาง สคบ.มีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบว่าผู้ประกอบการรายใดบ้างที่แสดงสลาก สินค้าที่ระบุชัดเจนว่าสินค้าของตัวเองไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน โดยส่วนใหญ่ยังพบว่าเป็นสินค้าประเภทกระเบื้องมุงหลังคา เบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ผลิตสินค้าปลอดแร่ใยหินจะแสดงฉลาก อย่างถูกต้อง ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ผลิตเพื่อการส่งมอบโดยตรงไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาด กรณีเช่นนี้อาจไม่ได้แสดงฉลากระบุไว้


“การที่ผู้ประกอบการรายใดที่มีการแสดงสลากว่าสินค้าตัวเองปลอดแร่ใยหินนอกจาก จะปฏิบัติตามมติ ครม.แล้ว ยังถือว่าได้แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค โดยการควบคุมเรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่จะคอยติดตามว่า ข้อมูลที่แสดงนั้นตรงกับสินค้าที่มีการผลิตหรือไม่ หากมีข้อมูลที่บิดเบือนถือว่าจะมีความผิดทางกฎหมายตาม หลังจากที่ทางกลุ่มสมัชชาสุขภาพเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพื่อผลักดันให้รัฐบาล ดำเนินการ ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา” นางชื่นสุข กล่าว


ขณะที่ น.ส.แววดาว เขียวเกษม ผู้ประสานเครือข่ายผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ทางเครือข่ายมีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว โดยได้ประสานกับทาง สคบ.เครือข่ายแพทย์อาชีวอนามัย และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะหลังจากที่ ครม.มีมติออกมาแล้ว เบื้องต้นได้เน้นการให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปลอด แร่ใยหินว่าสารทดแทนแร่ใยหินมีข้อดีอย่างไร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...