xs
sm
md
lg

ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

อ.พญ.ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อไหล่ติดเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่และไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุดพิสัยข้อ ไม่ว่าจะขยับเองหรือให้ผู้อื่นช่วยขยับให้
สาเหตุของข้อไหล่ติด ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่จากการศึกษาทางพยาธิสรีรวิทยาพบการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อและมีการหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อเป็นพังผืดตามมาทำให้เคลื่อนไหวข้อได้น้อยลงพบได้ประมาณ 2 - 5% ของประชากรมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมักเป็นกับแขนที่ไม่ถนัดมากกว่าข้างที่ถนัด และมีโอกาสเป็นทั้ง 2 ข้างได้ประมาณ 20 - 30% พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี และพบว่า ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคของต่อมธัยรอยด์ และโรคหัวใจมีโอกาสเกิดภาวะข้อไหล่ติดได้มากกว่าคนทั่วไป
อาการของโรคข้อไหล่ติดมี 3 ระยะ ได้แก่ระยะปวดระยะข้อติดและระยะฟื้นตัว
1. ระยะปวด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการปวดค่อยๆ เป็นมากขึ้นปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว ปวดมากตอนกลางคืนจนรบกวนการนอน พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อจะค่อยๆลดลง ระยะนี้มักนาน 2 ถึง 9 เดือน
2. ระยะข้อติด อาการปวดจากระยะแรกเริ่มลดลง พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในทุกทิศทางลดลงชัดเจน อาจส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันอย่างมาก ระยะนี้ทั่วไปนาน 4 - 12 เดือน
3. ระยะฟื้นตัว อาการปวดจะลดลง พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วง 5 เดือนถึง 2 ปี
การวินิจฉัยโรคแพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกายส่วนการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ เอ็มอาร์ไอ การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์เพื่อแยกโรคอื่นๆ ออกไปตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
การรักษาเป้าหมายของการรักษา คือ การลดความเจ็บปวดเพิ่มพิสัยของการเคลื่อนไหวและการกลับมาใช้งานข้อไหล่ในการทำกิจวัตรประจำวัน
เนื่องจากโดยทั่วไปข้อไหล่ติดเป็นภาวะที่หายได้เอง การรักษาแบบประคับประคองตามระยะของโรคจะช่วยให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ในระยะปวดการรักษาเน้นลดอาการปวดและการอักเสบอาจให้ยาแก้ปวดและต้านการอักเสบ การออกกำลังเพื่อคงพิสัยข้อ เมื่อเข้าสู่ระยะข้อติดอาการปวดเริ่มน้อยลง การรักษาจะเน้นการเพิ่มพิสัยข้อ ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้เองโดยการยืดดัดข้อไหล่ทุกวัน โดยก่อนการดัดข้อไหล่ควรประคบด้วยแผ่นความร้อน หลังดัดข้อไหล่แล้วอาจใช้แผ่นความเย็นประคบป้องกันการอักเสบ หากไม่ดีขึ้นอาจพิจารณาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆ และการดัดข้อไหล่โดยนักกายภาพบำบัดจะช่วยทำให้อาการเป็นปกติเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรต้องช่วยตนเองด้วยการยืดดัดข้อไหล่ทุกวันร่วมด้วย สุดท้ายในระยะฟื้นตัว จะเน้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่
หากอาการข้อไหล่ติดไม่ดีขึ้นจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหลังการรักษาอย่างเต็มที่ 4 - 6 เดือนแพทย์อาจพิจารณารักษาโดยการผ่าตัด เช่น การดมยาสลบเพื่อดัดข้อไหล่ หรือการผ่าตัดส่องกล้องไปตัดผังผืดหรือเนื่อเยื่อที่ยึดข้อไหล่ เป็นต้น
*****************************
กิจกรรมดีๆ ที่ศิริราช
#จัด “โครงการ 100 ปี สูติฯ ศิริราช ผ่าตัดฟรี 100 ราย (CSR)” โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา รพ.ศิริราช ตั้งแต่บัดนี้จนครบจำนวน 100 ราย ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจรักษาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และข้อบ่งชี้เฉพาะโรคทางนรีเวชที่ไม่เป็นโรคมะเร็งและจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันราชการ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ อ.นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค ประสานงานโครงการ โทร. 0 2419 4614
# รพ.ศิริราช งดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ช่วงวันหยุดราชการในวันที่ 6, 13 - 17 เมษายน 2560 สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อรับบริการได้ที่ หน่วยโรคฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1
# จัดบำเพ็ญกุศลในเทศกาล “สงกรานต์ศิริราช อภิวาทครู กตัญญูอุทิศ มหาบพิตร ร.9” ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.45 - 13.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี สอบถามเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...