xs
sm
md
lg

มท.สั่งผู้ว่าฯออกมาตรการสกัด“นศ.วัยโจ๋” ก่อเหตุทะเลาวิวาท พ่วง“นักเรียนสายแว๊น” ในแผนแก้ปัญหาจังหวัด

เผยแพร่:

มท. สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ประสาน “ตำรวจภูธร-ศึกษาธิการจังหวัด-อป.พร.” เฝ้าระวังเปิดเทอมใหม่ ออกมาตรการสกัด“นักเรียนวัยโจ๋” ก่อเหตุทะเลาวิวาท พ่วง “รับน้องนอกสถาบัน” เน้น“กลุ่ม นศ.อาชีวะ” เสนอทำแผนระยะยาว พร้อมบรรจุ “นักเรียนสายแว๊น” ในแผนแก้ปัญหาจังหวัด

วันนี้( 28 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือที่ มท. 0211.1/ ว2883 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับให้ออกมาตรการบูรณาการเฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.จ.) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ผู้ว่าฯ เป็นประธาน

ภายหลังรับแจ้งจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ว่า สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 แล้ว และกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการรับน้องใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ในนโยบายของสถานศึกษา

ข้อสั่งการดังกล่าว ขอให้ผู้ว่าฯ ประสานกับผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และออกมาตรการป้องกันและดูแลของจังหวัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ให้จังหวัดจัดทำแผนระยะยาว โดยบรรจุเป็นแผน/โครงการ ผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ผู้ว่าฯ เป็นประธาน หรือตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใต้ไกลดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์รวม”

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นอกจากกำหนดให้จังหวัดจัดทำมาตรการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท จังหวัดอาจบรรจุแผนป้องกันกรณีนักเรียนหรือนักศึกษารวมกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ ในลักษณะการแข่งขันบนท้องถนนหลวง (เด็กแว๊น)ด้วยก็ได้.

2 จากทั้งหมด 2 รูป
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...