xs
sm
md
lg

ถกร่วม ครม.-คสช.ใช้ ม.44 ยุบรวม อ.ก.พ. ศธ.เหลือแท่งเดี่ยว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ประชุมร่วม ครม.-คสช. ใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ยุบรวม อ.ก.พ.จาก 5 แท่ง เหลือแท่งเดียว พร้อมตั้ง คกก.ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมร่วม ครม.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการหารือเรื่องการเตรียมการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.มาตรา 44 อีก 2 ฉบับ ฉบับแรกคือเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องจากการทำงานของ ศธ.มีปัญหาและแตกต่างจากกระทรวงอื่น โดยจะมีแท่งโครงสร้าง 5 แท่ง หรือ 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานอาชีวะศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5. สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งผลให้มีข้าราชการระดับซี 11 ถึง 5 คน ในกระทรวง

ทั้งนี้ ในแต่ละองค์กรจะมีคณะอนุกรรมการวิสามัญคณะต่างๆ เพื่อทำการแทน ก.พ.และรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ของ ก.พ. (อ.ก.พ.) จึงออกคำสั่งมาตรา 44 เพื่อยุบรวม อ.ก.พ.ให้เหลือเพียงแท่งเดียว เพื่อให้การจัดการอัตรากำลังของกระทรวงเป็นไปโดยง่าย และเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ ศธ.ประสบตลอดมา

ส่วนคำสั่งมาตรา 44 อีกฉบับ คือ การตั้งคณะทำงานหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความสามัคคีปรองดอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...