xs
sm
md
lg

สพป.สตูล พัฒนาครูรายงานปัญหายาเสพติดและคุ้มครองเด็กด้วยระบบออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 159 โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานข้อมูลแบบออนไลน์ในข้อมูลสารสนเทศ ดูแล และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (SPC) เพื่อนำไปใช้ในการกำกับติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ และเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
 
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...