xs
sm
md
lg

น่าชื่นชมแอป 'อสม.ออนไลน์' คว้ารางวัลจากไอทียู และยูเอ็น

เผยแพร่:

หลัง เอไอเอส เดินหน้าโครงการ Digital For Thais ผ่านแอปพลิเคชัน 'อสม.ออนไลน์' ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครอนามัยต่างๆ ล่าสุดคว้ารางวัลจาก ไอทียู และ ยูเอ็น จากการประกวดในโครงการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี ) กล่าวว่า การที่บริษัทเอกชนได้ให้ความสำคัญ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยที่ผ่านมา เอไอเอส เป็นหนึ่งในภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมไปส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอล แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก

ดังจะเห็นได้จาก การที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดประกวดโครงการ WSIS Project Prizes 2017 ให้แก่ประเทศสมาชิก ITU เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

สำหรับ แอปพลิเคชัน 'อสม.ออนไลน์' เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital For Thais โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข จากการเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว และทั่วถึงขึ้น

รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จนได้รับรางวัล WSIS 2017 Prizes Winner จากเวทีระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่กำลังจะทำให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอไอเอส ยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม ส่งมอบให้กับลูกค้า และคนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิตอลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ด้านการศึกษา และ สตาร์ทอัป

'นี่คือรางวัลของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนที่มีจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้งานได้ง่าย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งข้อมูล'

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อให้อสม.เป็น Smart อสม. และได้ใช้แอปพลิเคชันที่คว้ารางวัลระดับโลก เอไอเอสจึงได้จัดประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ที่จะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ 'ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข' มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 และประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สนใจติดต่อสอบถามที่โทร. 06 2520 1999 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...